+JMJ


„Święta Rodzina jest pierwszym ogniskiem miłości,
poprzez które zapłonąć mają ogniska domowe czyli rodziny chrześcijańskie,
by na wzór Maryi i Józefa adorować Jezusa i wiernie pełnić wolę Bożą.
W sakramencie małżeństwa Chrystus staje pośród małżonków,
aby dzielić z nimi trudy i radości każdego dnia.”

Od 1999 roku w Polsce zaczęły powstawać Ogniska Świętej Rodziny – wspólnoty rodzin, gromadzące się na chwałę Świętej Rodziny.
Są to miejsca, w których spotykają się wspólnie małżonkowie, młodzież i dzieci,  aby poprzez więź ze Świętą Rodziną odkrywać miłość Boga i Jego dary, by „odrzucając troski doczesne” stawać się światłem dla świata i zaczynem świętości.
Od listopada 2018 roku serdecznie zapraszamy małżeństwa i rodziny na spotkania w Bielsku-Białej, które odbywają się  przy Domu Zakonnym Córek Bożej Miłości przy ul. Żywieckiej 20.